Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

Zomertijd

Evolutie is een vanzelfsprekend gegeven geworden van onze werkelijkheidservaring. Alles is in beweging, of dat nu direct waarneembaar is voor het blote oog of door middel van wetenschappelijke methodes. Ook ons persoonlijke en maatschappelijke leven is voortdurend onderhevig aan verandering.

Dit gegeven van evolutie in onbegrensde zin wordt nader verkend in het GSp Zomertijdprogramma “Oneindig Evolueren”. In een programma van zeven weken worden allerlei aspecten van dit thema aan de orde gesteld in de vorm van lezingen, workshops, films, excursies, belevingsprogramma’s, maaltijd en spel. Welkom bij ons Zomertijdproject!!