Wat is het GSp?

Wie zijn wij?

Wij zijn het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp). Het GSp is een studentenvoorziening voor alle studenten van RUG en Hanze en kent geen lidmaatschap. Wij zijn ervan overtuigd dat levensbeschouwing een platform verdient. Heel veel onderwerpen en thema’s in de wereld om jou heen en in je eigen leven hebben te maken met levensbeschouwing. Het GSp wil dat er debatten gevoerd, vragen gesteld en antwoorden gezocht worden. Het GSp biedt jou als student een open plaats voor verdieping en gesprek op het gebied van levensbeschouwing in brede zin. Wij organiseren grote en kleine lezingen, gespreksgroepen, excursies en cursussen over religie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijk relevante thema’s. Meer informatie over het GSp kunt u op deze site vinden of bekijk ons projectplan. Om een impressie te krijgen wat we zoal doen, kan je hier het jaarbericht van 2020-2021 bekijken. 

 

 

Levensbeschouwelijk werkers

Aan het GSp zijn ook een aantal levensbeschouwelijk werkers verbonden. Dit zijn professionals uit verschillende religieuze en/of niet-religieuze tradities. Naast dat wij met hen gespreksgroepen, cursussen en excursies organiseren, zijn de levensbeschouwelijk werkers ook beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. 

Jasja Nottelman
Studentenpastor PKN (Protestantse Kerk Nederland) - jasjanottelman@gspweb.nl
Jesmar Jonker
Studentenwerker GSP - jesmarjonker@gspweb.nl
Sam van Leer
Pastor Anglicaanse Kerk Groningen - sam@gspweb.nl
Tamarah Benima
Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente

FAQ

Faq: 
Waar staat de afkorting 'GSp' voor?

De afkorting GSp staat voor Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Vaak gebruiken we de afkorting GSp of de kortere naam Studentenplatform Levensbeschouwing.

Waarom zijn de meeste levensbeschouwelijk werkers bij het GSp christelijk?

Op dit moment komen de meeste levensbeschouwelijk werkers die zijn aangesloten bij het GSp uit de christelijke traditie. Zij zijn (studenten-)pastores van beroep. Dit betekent dat ze vanuit hun christelijke achtergrond geoefend en professioneel getraind zijn in het omgaan met grote levensvragen en het helpen van anderen in het nadenken over levensbeschouwelijke vragen. Ze hebben ruime ervaring in het voeren van gesprekken en zijn er altijd, voor iedereen. Je hoeft geen kerkelijke of christelijke achtergrond te hebben om je thuis te voelen bij het GSp, of om een waardevol gesprek met een van deze professionals te hebben. Het GSp staat uiteraard open voor medewerkers uit alle religieuze en niet-religieuze tradities.

Waar vind ik informatie over de ANBI-status van Stichting Belangenbehartiging GSp?

Die informatie vindt u op deze pagina, die inzage biedt in het jaaroverzicht en de jaarrekening.

Wat doen jullie, waar en wanneer?

Het GSp organiseert allerlei activiteiten. Wekelijks is er een maaltijd op dinsdagavond. We eten  op het pand, om 18.00 uur. Vaak zitten we gezellig nog even na. Er wordt van alles besproken, van studie, sport en gezelligheid tot de meer diepgaande thema's van het leven. Dit alles vindt, tenzij anders aangegeven, plaats in het SKLO-gebouw aan de Kraneweg 33. Zie ook Platform en onze agenda en sociale media.

Iedereen is van harte welkom bij het GSp. Het eten staat klaar, elke dinsdagavond om 18.00 uur. Kom langs voor een mooie ontmoeting of een goed gesprek, voor diepgang of voor gezelligheid! We zien je graag komen!