Studentenpastor bij het GSp, het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing (0.8 FTE)

Wij zoeken een PKN predikant of geestelijk verzorger, godsdienstwetenschapper of een anderszins academisch geschoolde theoloog met een brede levensbeschouwelijke oriëntatie die uitvoering kan geven aan een nieuw "duurzaam en toekomstbestendig studentenpastoraat" in Groningen.

Een uitvoerige beschrijving van de vacature is hier te vinden. Deze aanstelling maakt deel uit van het projectplan 2020-2025. 

Sollicitaties voor 19 juli 2021