Agenda

Vacature Projectmedewerker GSp

Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing zoekt een projectmedewerker die in samenspraak met het studentenbestuur en de levensbeschouwelijk werkers een bijdrage levert aan de activiteiten en uitstraling van het GSp.

Projectmedewerker GSp, aanstelling voor 2 jaar, 0.4 fte

per 1 november 2018

Wie zoeken wij:

- Een (pas) afgestudeerde, academisch geschoolde jonge theoloog , godsdienstwetenschapper, filosoof of afgestudeerde in humanistiek (master)

- Met een brede levensbeschouwelijke oriëntatie

- Die zich betrokken voelt bij en geïnteresseerd is in de leefwereld van studenten

De taak:

- Die ondersteunend is voor het studentenbestuur en in het pastoresteam: o.m. meedenken en helpen uitvoeren van activiteiten en projecten (bv. Nacht van de Levensbeschouwing en de inloopavonden)

- Die meewerkt en – denkt in het uitbreiden van samenwerkingsverbanden en netwerken, en het onderhouden van contacten

- Die in teamverband nieuwe mogelijkheden verkent, zoals het opzetten van campuspastoraat op Zernike

- Die educatieve en coachende taken op zich neemt

(in overleg kunnen binnen deze taakstelling accenten worden gelegd, afhankelijk van de voorkeuren en kwaliteiten van de kandidaat)

 

Wat vragen wij:

- Iemand met kennis van en inzicht in eigentijdse vormen van communiceren over zingeving, religie en geloof

- Die deskundig, nieuwsgierig en creatief is in het zoeken naar mogelijkheden om zinvragen en levensbeschouwelijke en religieuze thematiek  aan de orde te stellen binnen de wereld van het Hoger Onderwijs

- Die in staat is studenten te coachen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op levensbeschouwelijk gebied

- Die (gespreks)groepen kan leiden en begeleiden

- Die vaardig is in gebruik van  sociale media.

- Die zelfstandig kan werken

 

Rechtspositie en kosten:

Benoeming vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Matty Metzlar,

 tel: 06 – 50296119

 

Reageren

Stuur uw sollicitatie  naar : gsp.projektmedewerker@ziggo.nl

De sluitingsdatum is op  16 oktober.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 31 oktober (’s avonds)

en 10 november (’s middags).

 

  • 16 oktober 2018

Meer agenda

25 juni 2019 - 18:30

De geroemde en befaamde GSp eindbarbecue vindt dit jaar plaats op 25 juni in de tuin van het pand aan de Kraneweg. Neem mooi weer mee en een glimlach en wees daarbij!