Platform

Wat is het GSp?

 

Het Studentenplatform Levensbeschouwing biedt een platform aan levensbeschouwing. Het GSp is een studentenvoorziening voor alle studenten van RUG en Hanze en kent geen lidmaatschap. Wij zijn ervan overtuigd dat levensbeschouwing een platform verdient. Heel veel onderwerpen en thema’s in de wereld om jou heen en in je eigen leven hebben te maken met levensbeschouwing. Het GSp wil dat debatten gevoerd worden, vragen gesteld worden en antwoorden gezocht worden. Het GSp biedt jou als student een open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing in de brede zin. Praktische gezien betekent dit dat het GSp grote en kleine lezingen, gespreksgroepen, excursies en cursussen organiseert over religie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijk relevante thema’s.

 

 

Wat is levensbeschouwing?

 

Levensbeschouwing... Wat betekent dat nu eigenlijk? Kort gezegd: levensbeschouwing is een visie op het leven, een manier van tegen het leven aankijken. Een levensbeschouwing kan religieus zijn (zoals een christelijke, islamitische of hindoeïstische levensbeschouwing) maar kan ook seculier of niet-religieus zijn (zoals een humanistische, feministische, socialistische of bepaalde filosofische levensbeschouwing). Op het eerste gezicht niet iets waar je dagelijks mee bezig bent. Toch komt hoe mensen tegen het leven aankijken altijd terug in allerlei aspecten van het leven. Levensbeschouwing is hoe jij tegen het leven aankijkt en ook hoe andere mensen nu en in allerlei tijdsperiodes en culturen tegen het leven aankeken en aankijken. 

Levensbeschouwelijk werkers

 

Naast het organiseren van activiteiten op het gebied van levensbeschouwing biedt het GSp een platform voor levensbeschouwelijk werkers en faciliteert hiermee hun werk onder studenten. Levensbeschouwelijk werkers zijn professionals uit verschillende religieuze en/of niet-religieuze tradities. Wij werken met hen samen bij het organiseren van gespreksgroepen, cursussen en excursies. Ook zijn de levensbeschouwelijk werkers beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. De meeste levensbeschouwelijk werkers hebben een aanstelling vanuit hun eigen geloofsgemeenschap voor werk onder studenten.

Tiemo Meijlink
Studentenpastor PKN (Protestantse Kerk Nederland)
Matty Metzlar
Studentenpastor PKN (Protestantse Kerk Nederland)
Lense Lijzen
Predikant Remonstrantse Gemeente Groningen
Geert Brüsewitz
Predikant Doopsgezinde Gemeente Groningen
Sam van Leer
Pastor Anglicaanse Kerk Groningen
Tamarah Benima
Rabijn Liberaal Joodse Gemeente

Bestuur

Het bestuur van het GSp bestaat uit een aantal studenten. Heb je interesse in het bekleden van een bestuursfunctie bij het GSp? Neem dan contact met ons op. Dit academisch jaar (2017-2018) bestaat het GSp bestuur uit drie studenten. 

Eirik de Visser
Voorzitter
Thomas van Essen
Secretaris
Leon Kooijmans
Penningmeester

FAQ

Faq: 
Waar staat de afkorting GSp voor?

De afkorting GSp staat voor Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Vaak gebruiken we de afkorting GSp of de kortere naam Studentenplatform Levensbeschouwing.

Waarom zijn de meeste levensbeschouwelijk werkers bij het GSp christelijk?

Op dit moment komen de meeste levensbeschouwelijk werkers die zijn aangesloten bij het GSp uit de christelijke traditie. Desalniettemin staat het GSp open voor levensbeschouwelijk werkers uit andere religieuze en niet-religieuze tradities.