Platform

Wat is het GSp?

Wij zijn het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp). Het GSp is een studentenvoorziening voor alle studenten van RUG en Hanze en kent geen lidmaatschap. Wij zijn ervan overtuigd dat levensbeschouwing een platform verdient. Heel veel onderwerpen en thema’s in de wereld om jou heen en in je eigen leven hebben te maken met levensbeschouwing. Het GSp wil dat er debatten gevoerd, vragen gesteld en antwoorden gezocht worden. Het GSp biedt jou als student een open plaats voor verdieping en gesprek op het gebied van levensbeschouwing in brede zin. Wij organiseren grote en kleine lezingen, gespreksgroepen, excursies en cursussen over religie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijk relevante thema’s. Meer informatie over het GSp kunt u op deze site vinden of bekijk ons projectplan. Om een impressie te krijgen wat we zoal doen, kan je hier het jaarbericht van 2019-2020 bekijken. 

 

 

Levensbeschouwelijk werkers

Aan het GSp zijn ook een aantal levensbeschouwelijk werkers verbonden. Dit zijn professionals uit verschillende religieuze en/of niet-religieuze tradities. Naast dat wij met hen gespreksgroepen, cursussen en excursies organiseren, zijn de levensbeschouwelijk werkers ook beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. 

Jasja Nottelman
Studentenpastor PKN (Protestantse Kerk Nederland) - jasjanottelman@gspweb.nl
Jesmar Jonker
Studentenwerker GSP - jesmarjonker@gspweb.nl
Sam van Leer
Pastor Anglicaanse Kerk Groningen - sam@gspweb.nl
Tamarah Benima
Rabbijn Liberaal Joodse Gemeente

FAQ

Faq: 
Waar staat de afkorting 'GSp' voor?

De afkorting GSp staat voor Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Vaak gebruiken we de afkorting GSp of de kortere naam Studentenplatform Levensbeschouwing.

Waarom zijn de meeste levensbeschouwelijk werkers bij het GSp christelijk?

Op dit moment komen de meeste levensbeschouwelijk werkers die zijn aangesloten bij het GSp uit de christelijke traditie. Zij zijn (studenten-)pastores van beroep. Dit betekent dat ze vanuit hun christelijke achtergrond geoefend en professioneel getraind zijn in het omgaan met grote levensvragen en het helpen van anderen in het nadenken over levensbeschouwelijke vragen. Ze hebben ruime ervaring in het voeren van gesprekken en zijn er altijd, voor iedereen. Je hoeft geen kerkelijke of christelijke achtergrond te hebben om je thuis te voelen bij het GSp, of om een waardevol gesprek met een van deze professionals te hebben. Het GSp staat uiteraard open voor medewerkers uit alle religieuze en niet-religieuze tradities.

Waar vind ik informatie over de ANBI-status van Stichting Belangenbehartiging GSp?

Die informatie vindt u op deze pagina, die inzage biedt in het jaaroverzicht en de jaarrekening.

Wat doen jullie, waar en wanneer?

Het GSp organiseert wekelijks activiteiten op dinsdagavond om 20.00 uur. Er is dan een inhoudelijke inloopavond, vaak een lezing of een discussiegroep, waar iedereen welkom is. Voorafgaand eten we samen op het pand, om 18.30 uur. Dit alles vindt, tenzij anders aangegeven, plaats in het SKLO-gebouw aan de Kraneweg 33. Zie ook Platform en onze agenda en facebookpagina.

Zie hier een iets uitgebreider welkom: 

Welkom bij het GSp! Wij zijn het Groninger Platform voor Levensbeschouwing, een organisatie door en voor studenten, met professionele begeleiding. Levensbeschouwing speelt een grote rol in ieders leven, in welke vorm dan ook. Er moet ruimte zijn voor studenten om in contact te komen en daarover van gedachten te kunnen wisselen. Wij voelen ons geïnspireerd om deze ruimte voor verbinding tussen studenten en gesprek over levensbeschouwelijke vragen te creëren. Daarom bieden we inloopavonden over uiteenlopende onderwerpen aan en organiseren we lezingen waarin verschillende maatschappelijke vraagstukken aan de kaak worden gesteld, vanuit zowel religieuze als niet-religieuze levensbeschouwelijke perspectieven. In dit alles staat de ruimte voor verbinding en gesprek tussen studenten centraal. 

Iedereen is van harte welkom bij het GSp. Het eten staat klaar, elke dinsdagavond om half zeven. Kom langs voor een mooie ontmoeting of een goed gesprek, voor diepgang of voor gezelligheid! Of allebei. We zien je graag komen.

Voor meer informatie verwijzen wij ook naar ons jaarbericht.

Informatie m.b.t. het Coronavirus.
Vanwege het Coronavirus is besloten dat alle activiteiten van het GSp tot en met 10 april worden stilgelegd, zodat we de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen kunnen gaan. Dit betekent dat, tot 10 april, de activiteiten niet door zullen gaan. Ook zal de maaltijd niet doorgaan. We zullen iedereen natuurlijk op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen via de nieuwsbrief, Facebook en de website.

Het is natuurlijk heel jammer dat de komende weken de activiteiten niet doorgaan, maar het belangrijkste is dat we proberen, met zijn allen, de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Op deze manier zorgen we ervoor dat wijzelf, en de mensen om ons heen, niet besmet worden. Denk goed om jezelf en om elkaar. En help elkaar waar dat nodig is.