Platform

Wat is het GSp?

Wij zijn het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp). Het GSp is een studentenvoorziening voor alle studenten van RUG en Hanze en kent geen lidmaatschap. Wij zijn ervan overtuigd dat levensbeschouwing een platform verdient. Heel veel onderwerpen en thema’s in de wereld om jou heen en in je eigen leven hebben te maken met levensbeschouwing. Het GSp wil dat debatten gevoerd, vragen gesteld en antwoorden gezocht worden. Het GSp biedt jou als student een open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing in brede zin. Wij organiseren grote en kleine lezingen, gespreksgroepen, excursies en cursussen  over religie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijk relevante thema’s.

 

 

Wat is levensbeschouwing?

Levensbeschouwing is een visie op het leven, een manier van tegen het leven aankijken. Een levensbeschouwing kan in de vorm van een religie zijn, maar er zijn ook allerlei seculiere vormen zoals het humanisme of het socialisme. Op het eerste gezicht niet iets waar je dagelijks mee bezig bent. Toch komt het altijd terug in allerlei aspecten van het leven. Levensbeschouwing is hoe jij tegen het leven aankijkt en ook hoe mensen nu en in het verleden en binnen verschillende culturen tegen het leven aankijken. 

Levensbeschouwelijk werkers

Aan het GSp zijn ook een aantal levensbeschouwelijk werkers verbonden. Dit zijn professionals uit verschillende religieuze en/of niet-religieuze tradities. Naast dat wij met hen gespreksgroepen, cursussen en excursies organiseren, zijn de levensbeschouwelijk werkers ook beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. 

Tiemo Meijlink
Studentenpastor PKN (Protestantse Kerk Nederland) - tiemo@gspweb.nl
Matty Metzlar
Studentenpastor PKN (Protestantse Kerk Nederland) - matty@gspweb.nl
Lense Lijzen
Predikant Remonstrantse Gemeente Groningen - lense@gspweb.nl
Geert Brüsewitz
Predikant Doopsgezinde Gemeente Groningen - geert@gspweb.nl
Sam van Leer
Pastor Anglicaanse Kerk Groningen - sam@gspweb.nl
Tamarah Benima
Rabijn Liberaal Joodse Gemeente
Arjen Zijderveld
Projectmedewerker

Bestuur

Het bestuur van het GSp bestaat uit een aantal studenten. Heb je interesse in het bekleden van een bestuursfunctie bij het GSp? Neem dan contact met ons op. Dit academisch jaar (2017-2018) bestaat het GSp bestuur uit drie studenten. 

Eirik de Visser
Voorzitter - voorzitter@gspweb.nl
Thomas van Essen
Secretaris - secretaris@gspweb.nl
Leon Kooijmans
Penningmeester - penningmeester@gspweb.nl

FAQ

Faq: 
Waar staat de afkorting GSp voor?

De afkorting GSp staat voor Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Vaak gebruiken we de afkorting GSp of de kortere naam Studentenplatform Levensbeschouwing.

Waarom zijn de meeste levensbeschouwelijk werkers bij het GSp christelijk?

Op dit moment komen de meeste levensbeschouwelijk werkers die zijn aangesloten bij het GSp uit de christelijke traditie. Desalniettemin staat het GSp open voor levensbeschouwelijk werkers uit andere religieuze en niet-religieuze tradities.