Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

Persoonlijk contact

Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek contact opnemen met een van de studentenpastores van het GSp:

Tiemo Meijlink 050 579 28 05 tiemo@gspweb.nl
Matty Metzlar 0595 528 775 matty@gspweb.nl
Lense Lijzen 050 526 06 30 lense@gspweb.nl
Geert Brüsewitz 050 8500 387 geert@gspweb.nl
Sam van Leer 050-7850703 swvljr@gmail.com