Agenda

Omgaan met Rouw en Verlies

Het omgaan met rouw en verdriet omdat je iemand uit je naaste omgeving hebt verloren, valt vaak niet mee. Vanaf 24 oktober 2019 kun je bij het GSp deelnemen aan een gespreksgroep om in contact te komen met lotgenoten, met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Er komen thema’s  aan bod zoals: Wie was de overledene voor jou, hoe heb je afscheid genomen? Waar loop je tegenaan, wat is er veranderd in jouw leven? Wie ben je nu ? Hoe kun je verder de komende tijd?

De gespreksgroep komt zes avonden bij elkaar. Begeleiding door Matty Metzlar, levensbeschouwelijk werker bij het GSp, deskundig in rouw- en verliesbegeleiding. De groep is bedoeld voor alle studenten, ongeacht je levensbeschouwelijke achtergrond. De data waarop we bijeenkomen, zijn op donderdag  24 en 31 oktober en 7, 14, 21, 28 november 2019, steeds om 20.00 uur ’s avonds. Je vindt het GSp in het SKLO-pand aan de Kraneweg 33.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: Matty Metzlar, mattymetzlar@gmail.com, tel.  06-50296119. Aanmelden kan via info@gspweb.nl.

  • 24 oktober 2019 - 20:00
  • Kraneweg 33

Meer agenda

24 oktober 2019 - 20:00

In onze studietijd lopen we vroeg of laat aan tegen onze drukke agenda. Het gevolg is stress en problemen met aandacht en concentratie, wat heel frustrerend kan zijn.

29 oktober 2019 - 20:00

‘Studeren is de mooiste tijd van je leven’, zegt men.  Maar ervaar je  dat ook zo?