Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

Koren en cantorijen

Wanneer je van zingen houdt, ben je van harte welkom bij een van de koren/cantorijen verbonden aan het GSp. Aan iedere viering in de Martinikerk werkt één van deze koren/cantorijen mee, waarbij ze een belangrijk onderdeel van de liturgie vormen. Hieronder vind je een overzicht. Wanneer het je leuk lijkt om mee te zingen, kun je contact opnemen met de betreffende dirigent.

Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat
repetities op donderdag, aanvang 20.00 uur.
dirigent:
Gerrit Jan Niemeijer
tel: 050-5347092
Het repertoire van de Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat richt zich op de kerkmuziek in de breedste zin van het woord: het strekt zich uit van gregoriaans tot muziek uit de romantiek, en van barok tot modern. De cantorij zingt ongeveer eens in de drie weken in een dienst van het GSp. Daarnaast worden van tijd tot tijd concerten gegeven en wordt meegewerkt aan radio- en televisieprogramma’s op het gebied van kerkmuziek. Voor nieuwe leden geldt: kunnen lezen van bladmuziek en/of koorervaring is gewenst.

Cantores Sancti Martini
repetities op dinsdag, aanvang 19.45 uur
dirigent
: Leo van Noppen
tel: 050-5270401
Het repertoire van de Cantores Sancti Martini bestaat voor een belangrijk deel uit liederen in de traditie van het Liedboek voor de kerken en het Nieuwe Liedboek. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan Engelse en Duitse religieuze en liturgische muziek uit de periode 1500 tot heden. De cantorij werkt eens in de twee à drie weken mee aan een dienst in de Martinikerk. Incidenteel wordt een concert gegeven.

Het Koor van het GSp
repetities op maandag, aanvang 19.45 uur
dirigent: Ton Tromp
tel: 050-5499506
Het Koor van het GSp zingt eens per twee weken in een ochtenddienst, en wordt daarbij ondersteund door een pianist (de andere vier koren door een organist). Teksten van Huub Oosterhuis en de toonzettingen daarvan door componisten als Huijbers, Oomen en Löwenthal (in de traditie van de ‘Randstadbundel’ en de ‘Ecclesiabundel’) vormen een belangrijk deel van het repertoire. Daarnaast zingt het koor liederen uit Taizé en Iona. Meer informatie: website van het GSp koor

Schola Gregoriaans
repetities (zie hieronder)
dirigent/cantor: Ton Tromp
tel: 050-5499506

Ongeveer eens in de twee maanden wordt er een gregoriaanse vesper gehouden in de Martinikerk. In deze vespers wordt uitsluitend gregoriaans (de oudste liturgische kerkmuziek, eenstemmig) gezongen, in het Latijn. Repetities vinden plaats op twee donderdagavonden en de woensdagavond voorafgaand aan de betreffende vesper. Wie mee wil zingen in de Schola Gregoriaans moet beschikken over een stem en een gehoor die daarvoor voldoende geschikt zijn.

Dit jaar worden de volgende vespers gehouden:

zondag 23 maart     11.00         ochtendviering in de San Salvatorkerk (Helpman)

vrijdag 30 mei        11.00-15.00  ieder uur gregoriaanse gezangen (in het kader van 400 jaar RUG) in de Kloosterkerk te Thesinge

zondag 15 juni        11.00         ochtendviering in de San Salvatorkerk (Helpman) – onder voorbehoud

zondag 22 juni        14.00        ‘uurtje eeuwigheid’ in de Sint Jozefkathedraal (Radesingel)

zondag 29 juni        17.00        ​poëzievesper in de Martinikerk