Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

Het GSp start vanaf 8 februari a.s. een Rouw & Verliesgroep

Het omgaan met rouw en verdriet omdat je iemand uit je naaste omgeving hebt verloren, valt vaak niet mee. Vanaf 8 februari 2018 wordt door het GSp een gespreksgroep gehouden om in contact te komen met lotgenoten, met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. De thema’s die aan de orde komen, zijn: Wie was de overledene voor jou? Hoe heb je afscheid genomen van de overledene? Waar loop je tegenaan als gevolg van het overlijden, wat is er veranderd in jouw leven? Wie ben je nu? Hoe kun je verder de komende tijd?

De gespreksgroep komt vijf tot zes keer bij elkaar. Begeleiders zijn: Tiemo Meijlink en Matty Metzlar, studentenpastores verbonden aan het GSp en beiden deskundig opgeleid in rouw- en verliesbegeleiding. De groep is bedoeld voor alle studenten, ongeacht je levensbeschouwelijke achtergrond. De data waarop we bijeenkomen, zijn: 8 februari, 15 februari, 22 februari, 1 maart, 8 maart, 15 maart, steeds om 20.00 uur ’s avonds. Je vindt het GSp in het SKLO-pand aan Kraneweg 33.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: Matty Metzlar, mattymetzlar@gmail.com, tel.  06-50296119. Aanmelden kan via info@gspweb.nl.