Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

Groepen

Groepen

Het GSp kent verschillende groepen studenten die maandelijks of tweewekelijks bij elkaar komen om een bepaald thema te bespreken:

Rouw- en verliesgroep
Het omgaan met rouw en verlies omdat je iemand uit je naaste omgeving hebt verloren, valt niet mee. Ook dit studiejaar wordt door het GSp een gespreksgroep gehouden om in contact te komen met lotgenoten, met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. De thema’s die aan de orde komen, zijn: Wie was de overledene voor jou? Waar loop je tegenaan als gevolg van het overlijden? Wat ben je nu en hoe kun je verder de komende tijd? De gespreksgroep komt zes keer bij elkaar.

Begeleiders zijn: Tiemo Meijlink en Matty Metzlar, studentenpastores van het GSp en deskundig op het gebied van verlieskunde.
Als je geïnteresseerd bent, kun je je aanmelden via info@gspweb.nl.

Bijbelgroep

Eens in de twee weken komt de Bijbelgroep samen. Op donderdagavond verbreden én verdiep je je kennis van de Bijbel. De huidige groepsleden leiden de avond, maar als jij graag een invalshoek wilt voorstellen geven we ook jou het stokje. Je achtergrond en kennis van de Bijbel maken vanzelfsprekend niets uit. Je bent van harte welkom om op een avond aan te schuiven, je hoeft je niet aan te melden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@gspweb.nl