Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

Gezocht: Predikant (v/m) 0,8 fte

Beste gemeente,

De Nieuwe Kerk Groningen en het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing (GSp) zijn op zoek naar een predikant (0,8 fte). De vacature is inmiddels op de website van de PKN gezet: zie https://www.protestantsekerk.nl/actueel/vacatures/predikant-groningen en kunt u ook hier bekijken

We willen u als gemeente uitnodigen schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Deze opgaven zullen voorzien moeten zijn van een motivering of argumentatie en van de naam en handtekening van degene die de opgave doet. U kunt uw schriftelijke aanbeveling tot uiterlijk zaterdag 15 juli 2017 via post of email richten aan onze scriba Desiree Bosch via scriba@nieuwekerk.org /  Zonland 122, 9734 BP Groningen.

De personen die geldig zijn aanbevolen en beroepbaar zijn zullen door de beroepingscommissie actief worden uitgenodigd op de vacature te reageren. De beroepingscommissie bestaat uit het volgende achttal: Ipe van der Deen (NK), Femke Prins (NK), Wilma van Slooten (NK), Matty Metzlar (GSp), Christine van der Veer (GSp), Harro Meijer (GSp), Koos Meisner (Algemene Kerkenraad PGG) en Erwin Landman (NK).

De uitgeprinte vacaturetekst is in een beperkte oplage beschikbaar bij de uitgang van de kerk. De tekst is daarnaast te vinden op de vermelde webpagina van de PKN en op de website van onze wijkgemeente.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij dit proces!