Agenda

De verdeelde staten van Amerika en de presidentsverkiezingen van 2020

Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen van 2020 zijn de Verenigde Staten van Amerika nog nooit zo politiek verdeeld geweest sinds de burgeroorlog (1861-1865) die de Unie bijna volledig uit elkaar scheurde.

Sommigen suggereren zelfs dat de ‘Verenigde Staten’ misschien niet langer een toepasselijke titel voor het land is. Maar wat verklaart deze situatie? Hoe is het gekomen? Amerikaanse cultuur? Zijn instellingen? Partijpolitiek? Al het bovenstaande en meer.

De Nederlands-Amerikaanse politicoloog en theoloog Sam Van Leer zal perspectief bieden op de historische achtergrond en recente politieke ontwikkelingen die tot een dergelijke polarisatie hebben geleid, niet alleen in de VS maar ook elders in de westerse wereld, en reflecteren op implicaties en alternatieven.

Aanmelden uiterlijk 12:00 uur via info@gspweb.nl
Maximum aantal deelnemers: 10
20:00 uur SKLO pand (Kraneweg 33)

 

On the eve of the 2020 Presidential Election, the United States of America has never been so politically divided since the Civil War (1861-1865) all but tore the Union apart.

Some even suggest the ‘United States’ may no longer be an apt title for the country.  But what accounts for this situation?  How did it come?  American culture?  Its institutions?  Party politics?  All of the above and more.

Dutch-American political scientist and theologian Sam Van Leer will offer perspective on the historical background and recent political developments that have produced such polarization, not only in the US but elsewhere in the Western world, and reflect on implications and alternatives.

Signing up before 12:00 via info@gspweb.nl
Number of participants: 10
20:00 at the SKLO building (Kraneweg 33).

  • 13 oktober 2020 - 20:00
  • Kraneweg 33

Meer agenda

22 september 2020 - 18:30

Ben je op zoek naar ontmoeting , gezelligheid en diepgang?

29 september 2020 - 20:00

Tijdens een gesprek opeens tot je schrik bedenken dat je eigenlijk niet hebt gehoord wat de ander zei, aan het einde van de pagina je afvragen wat je eigenlijk gelezen hebt, tij

30 september 2020 - 20:00

Dit jaar start er weer een leeskring bij het GSp!

5 oktober 2020 - 19:30

Meer informatie volgt / more information will follow

https://www.imdb.com/title/tt0050083/ 

6 oktober 2020 - 20:00

Een creatieve workshop waarbij taal en beeld gecombineerd worden op papier o.l.v. kunstenares Matty de Vries.