Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

Contact

Het GSp is een studentenvoorziening voor alle studenten van RUG en Hanze. Het GSp kent geen lidmaatschap, wel word je na aanmelding opgenomen in ons adressenbestand. Alleen voor deelname aan de cursussen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aan de overige activiteiten zijn – tenzij anders vermeld – geen kosten verbonden. Elk jaar in december ontvangen alle studenten in ons adressenbestand samen met het Jaarbericht een verzoek om een vrijwillige bijdrage.

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
Kraneweg 33
9718 JE Groningen
050-3129926
info@gspweb.nl

Banknummers: NL02 INGB 0003 8702 84 t.n.v. Stichting GSp

NL27 RABO 0136 7847 98 ook t.n.v. Stichting GSp vooral bestemd voor de Martinidiensten

KvK: 59477768

Captcha:
6 + 4 =