Contact

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing

Kraneweg 33
9718 JE Groningen

050 312 99 26

info@gspweb.nl

Banknummers: NL02 INGB 0003 8702 84 t.n.v. Stichting GSp

NL27 RABO 0136 7847 98 ook t.n.v. Stichting GSp vooral bestemd voor de Martinidiensten

KvK: 59477768

Het GSp is een studentenvoorziening voor alle studenten van RUG en Hanze. Het GSp kent geen lidmaatschap, wel word je na aanmelding opgenomen in ons adressenbestand. Onze privacyverklaring vind je hier.

Aan activiteiten zijn – tenzij anders vermeld – geen kosten verbonden. Voor de maaltijd op woensdagavond dinsdag vragen we een kleine bijdrage in de kosten, die nooit meer is dan drie euro per persoon. 

Het GSp is gevestigd in het gebouw van de Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties, de SKLO. Doordeweeks is ons secretariaat geopend tussen 9:00 en 13:00 uur en 's middags op afspraak. Op dinsdag begint de maaltijd voor de inloopavond om 18:30 uur. 

Wees welkom! 

Pastorale aanwezigheid GSp  
Mocht je met een van de studentenpastores contact willen hebben hieronder vind je de pastores die beschikbaar zijn:

Jasja Nottelman - jasjanottelman@gspweb.nl
Berend Borger - b2.borger@planet.nl

Overige informatie

RSIN: 6159916

Stel ons een vraag