Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

Commissies

Wil je je actief inzetten en mee bepalen wat er bij het GSp gebeurt? Word dan lid van een van de commissies. Hieronder vind je een overzicht van alle commissies. Informatie over hoe je je kunt aanmelden staat bij elke omschrijving aangegeven.

 

Commissie Intern (CI)

De Commissie Intern is verantwoordelijk voor een goed verloop van alle activiteiten die zich in het pand afspelen. CI’ers staan gemiddeld een of twee keer per maand achter de bar. Uiteraard is de CI elke avond vertegenwoordigd wanneer de bar open is. In de praktijk is dit iedere dinsdag, woensdag en donderdagavond in een cursusperiode, maar soms ook op maandag bij een lezing. Naast het tappen verzorgt de CI elk jaar twee feesten, een barbecue in de zomer en diverse andere activiteiten. Tevens houdt de CI zich bezig met de aankleding van het pand. Er wordt eens in de drie weken vergaderd.

Interesse om bij te dragen aan een gezellige sfeer op het pand? Geef je op via ci@gspweb.nl.

Werkgroep Martinidiensten (WGM)

De Werkgroep Martinidiensten is een groep enthousiaste en actieve vrijwilligers die samen met de studentenpastores verantwoordelijk is voor de oecumenische kerkdiensten van het GSp in de Martinikerk. Deze diensten beginnen om 11.30 uur en zijn vooral bedoeld voor studenten, maar ook andere betrokkenen bij het GSp wonen de diensten regelmatig bij. Essentiële onderdelen zijn het lezen uit de Bijbel en het delen van brood en wijn (in een grote kring). Aspecten die sfeer, ervaring en beleving creëren zijn o.a. de overweging, liederen, gebeden en stiltemomenten. De WGM denkt na over de inhoud en vorm van de diensten, en hoe deze voor studenten een meerwaarde kunnen zijn.

Zij vergaderen gemiddeld eens per maand. Daarnaast is er wekelijks één WGM-lid verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken tijdens de dienst. Naast het WGM-lid kunnen ook andere studenten meewerken. Samen met de dienstdoende studentenpastor wordt de weken voorafgaand aan de dienst tweemaal afgesproken om de viering inhoudelijk en praktisch voor te bereiden. Taken die tijdens de dienst uitgevoerd worden zijn o.a. het aansteken van de paaskaars, het voordragen van de schriftlezing, voorbeden maken en voordragen, het uitdelen van brood en wijn en collecteren bij de uitgang van de dienst.

Heb je interesse om mee te werken aan een van onze diensten? Geef je dan op via studentendiensten@gspweb.nl.

Werkgroep Diaconaat (WGD)

De Werkgroep Diaconaat verzorgt wekelijks de diaconale collectes in de ochtenddienst van het GSp. Samen zoeken we de collectedoelen uit, meestal aan de hand van een thema. De WGD komt om de twee weken bijeen. Als WGD willen we mensen de mogelijkheden bieden om te geven, te ontvangen en te bezinnen. Dat doen we niet alleen aan de hand van de collectes: er wordt eens per jaar een maaltijd voor vluchtelingstudenten gehouden en een vastenviering in de 40-dagen tijd. Ook worden regelmatig kaarten en kaarsen verkocht in de Martinikerk. De rode draad door al deze activiteiten is betrokkenheid. Betrokkenheid bij mensen die leven in armoede of lijden onder oorlog en onrechtvaardigheid. Betrokkenheid bij de aarde en het milieu. Maar niet in de laatste plaats ook betrokkenheid bij de directe wereld om ons heen in Groningen en de gemeenschap van het GSp. Als dit je aanspreekt ben je van harte welkom om een keer langs te komen bij een vergadering van de WGD, geef je op via studentendiensten@gspweb.nl.