Hoe het GSp betrokken is bij Groningen

Het GSp is op allerlei manieren betrokken bij verschillende voorzieningen en activiteiten voor studenten in Groningen op het gebied van levensbeschouwing, 'mental health', religie en spiritualiteit. We zetten ons in voor elkaar en voor iedereen in Groningen, afzonderlijk en in samenwerking met andere partijen: zowel professioneel, met medewerkers en pastores die vanuit hun expertise werken, als samen met studenten die vrijwillig helpen bij activiteiten en zich inzetten voor ons platform en voor studentenvoorzieningen. 

Enkele voorbeelden van projecten waaraan het GSp meewerkt en bijdraagt zijn All Ears, opgezet door onze koepel SKLO, Spoor van Licht, een initiatief van verschillende kerken in Groningen, en de jaarlijkse Nacht van de Levensbeschouwing.