Gegevens betreffende de ANBI

Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer:

NL02 INGB 0003 8702 84 t.n.v. Stichting GSp of op

NL27 RABO 0136 7847 98 ook t.n.v. Stichting GSp vooral bestemd voor de Martinidiensten

1. Algemeen

Naam: Stichting Belangenbehartiging Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing, afgekort GSp.

Het RSI of het fiscaal nummer : 6159916

Contactgegevens:

Kraneweg 33
9718 JE Groningen
tel.: 050-3129926
e-mail: info@gspweb.nl

Bestuurssamenstelling:

H.A.J. Meijer, voorzitter;
M. van Damme, penningmeester;
leden: T.A. Struik, C. van der Veer, J. Folkerts

Beleidsplan

Het beloningsbeleid: sinds 1 januari 2013 is er geen personeel in dienst. Leden van het stichtingsbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

De doelstelling: De stichting heeft ten doel de behartiging van stoffelijke belangen van het GSp en het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

De Stichting GSp Studentenplatform voor levensbeschouwing heeft geen personeel in dienst.

 

Overzichten 2016 - 2017

 

Activiteiten

 

In het afgelopen studiejaar organiseerde het GSp diverse activiteiten op het gebied van cultuur en religie, bijbel en geloof, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en religie, en filosofie en maatschappij.

 

Nacht van de Levensbeschouwing

 

Op 10 mei 2017 organiseerde het GSp samen met de SKLO en in samenwerking met Studium Generale de Nacht van de Levensbeschouwing. De activiteit die in de Martinikerk werd gehouden, trok 800 studenten en 200 niet-studenten.

De Nacht bestond uit een gesprek tussen Arjen Lubach en Emmauel Rutten over levensbeschouwing, daarnaast waren er verschillende workshops:

 

Mindfulness Jort van Ast

Muziek tussen Hemel en Aarde Strijkkwartet Bragi met toelichting van Chris Fictoor

Stadsklooster Stadsklooster Groningen

Een katholiek, jood en studenten zitten in de kroeg Pastoor Jellema, Mark de Jager en Lex van der Star

Monks on Tour Boeddhistische monniken

Two Faces of Budhism Stefania Travagnin

Philosofhy and Reflections on Life Lodi Nauta

Professor, bestaat God? Peter Barhel

Zelf Nadenken over je Eigen Dood Menno de Bree

 

Lezingen

 

Er werden 9 lezingen georganiseerd die in totaal 139 studenten trokken, variërend van 10 tot 29 studenten.

 

Blijf de Aarde trouw, ecologische levenskunst Henk Manschot

Oordeel zelf Coen Simon

Turtle 1 Melle Smets

Diversity and truth in religion Hendrik Timmer

The national Struggle against Sexual Violence against childeren Corinne Dettmeijer

Religion: dividing or connecting Henk van den Bosch

Satirische religies Fokko Oldenhuis

Een toekomst in duigen Talitha Frohn

Sodom ging niet over seks Tamarah Benima

 

Cursus en gespreksgroepen

 

Er waren twee gespreksgroepen en één cursus, het aantal deelnemers per keer bedroeg 6 tot 10 personen.

 

Gespreksgroepen

 

Filosofiegroep

COC gespreksgroep

 

Cursus

 

R-ijs naar binnen

 

Overige activiteiten

 

Er waren Excursies, Filmavonden, Mindfulness workshop en bijzondere maaltijden. Aan deze activiteiten hebben in totaal 187 studenten meegedaan.

 

Excursies

 

Kloosterweekend

Excursie Voedselbank

Wadlopen

Stadsklooster

 

Film

 

Zinfilm, vier avonden

 

Bijzondere maaltijden

 

Seideravond- en maaltijd

Vastenmaaltijd

Kerstmaaltijd

Startmaaltijd

Veganistische proeverij

 

Workshop

 

Mindfulness

 

Inloopavond op dinsdag

 

Elke dinsdag kan er gegeten worden aan de Kraneweg. Tweewekelijks is er na de maaltijd een inhoudelijk programma. De thema’s worden verzorgd door de studentenpastores. In het afgelopen jaar zijn o.a. de volgende thema’s aan de orde gekomen: De arme kant van Nederland, orgaandonatie, poëzie & religie en het nut van langzaam reizen. Het aantal deelnemers per dinsdagavond varieerde van 8 tot 15 studenten.

 

Projecten rond de Martinikerk

Welkomstmiddag buitenlandse studenten i.s.m. IFES 190 studenten

Sint Martinus’ Pronkjewailn, Het andere gezicht van Groningen 400 bezoekers

(i.s.m. PGG, Gemeente Groningen, Humanitas, Voedselbank, Oog t.v.

en studentenvereniging Vindicat)

Martinikerk

 

Diensten

De oecumenische studentendiensten van het GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing worden sinds een aantal jaren bezocht door een stabiel aantal mensen. De vespers die wij samen met de Protestantse Gemeente Groningen in 2013 onder de naam: Schoonheid met een Ziel zijn gestart trekken steeds meer bezoekers. De werkgroep Martinidiensten en de werkgroep Diaconaat bereiden deze diensten voor samen met de voorgangers.

 

Gedoopt werd:

Martinus Petrus Johannes Commandeur

 

Participanten

De participanten – de niet (meer) studerenden die zich betrokken voelen bij de Studentendiensten en het GSp – waren met hun eigen gesprekskring weer tweewekelijks aan de Kraneweg te vinden. Een aantal daarvan droeg zoals altijd zorg voor de kindernevendienst in de Martinikerk.

 

Financieel verslag van de Werkgroep Diaconaat 2016-2017

 

Onder het thema Klein en Krachtig is in het kerkelijk jaar 2016-2017 ruimhartig gegeven aan een achttal doelen die vooral gekozen zijn in de stad Groningen. Het zijn kleine initiatieven met een krachtige uitstraling. De leden van de werkgroep waren bij bezoek aan diverse doelen, waaronder aan de stichting Chavah, onder de indruk van het idealisme maar vooral van de daadkracht van de initiatiefnemers. Het was voor de leden ook niet moeilijk om inspiratie te vinden voor de collectepraatjes. Ondanks een teruglopend aantal bezoekers aan de Martinidiensten, is er zeker niet minder gegeven dan in voorgaande jaren. In de speciale dienst van de WGD Op 12 november 2017 is een bedankboekje uitgedeeld waarin de begiftigden hun dank aan de gevers uitspreken.

 

In dezelfde dienst wordt het nieuwe thema: "Dichtbij en veraf" met bijbehorende doelen toegelicht door leden van de werkgroep.

 

Hieronder een overzicht van de doelen en hun opbrengsten.

 

Uitgangscollectes voor Martinidiensten €         5.593,05

 

Humanitas € 1371,28

Unicef € 1090,85

Odensehuis €  741,13

Bijenstichting €  517,64

Nationaal Fonds Kinderhulp €  866,54

Chavah €  791,87

Hamelhuys €  681,83

Kinderen van de Voedselbank € 1628,83

Wereld Natuur Fonds €  206,77

Logeerhuis De Opstap                                                     € 355,46

 

Totaal diaconale collectes €          8252,20

 

Namens de Werkgroep Diaconaat,

Martin de Bruijn, penningmeester

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016