Overzichten 2017 - 2018

Activiteiten
In het afgelopen studiejaar organiseerde het GSp diverse activiteiten op het gebied van cultuur en religie, bijbel en geloof, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en religie, en filosofie en maatschappij.

Lezingen
Er werden 8 lezingen georganiseerd die in totaal 294 studenten trokken, variërend van 11 tot 141 studenten.

 • Voorbij de witte onschuld - Gloria Wekker
 • Understanding modern China - Lulu Wang        
 • ‘Ik doe wat ik wil’, een antroposofisch perspectief op vrijheid - Machteld Rippen 
 • Christendom in Afrika - Benno van den Toren
 • Animals or war, human-animal relationships in wartime - Monica Baar
 • Jan Geurts Verslaafd aan Liefde - Amrah van Til
 • Beslissen over leven - Eduard Verhagen
 • Church on Drugs: drug-trafficking and religion in Mexico - Rodrigo Pena Gonzalez

Forum Jonge Theologen
Deze avond gingen 3 jonge theologen in gesprek met elkaar en met het publiek. In hoeverre heeft de theoloog nog een functie en wat moet de functie van een theoloog zijn? Moet een theoloog zich uitspreken over politiek? Moet je als theoloog op zoek naar aandacht?
Het panel bestond uit Rikko Voorberg , Alain Verheij en Joline van Poppel. Zij gingen met elkaar in gesprek gaan onder leiding van prof. dr. Wouter Slob. Er waren totaal 78 bezoekers.

Cursus en gespreksgroepen
Er waren een tweetal gespreksgroepen en één cursus, het aantal deelnemers per keer bedroeg 4 tot 15 personen.

Gespreksgroepen

 • COC gespreksgroep

 • Rouw – en verliesgroep

Cursus

 • Mindfulness

Overige activiteiten
Er waren Excursies, Filmavonden, Mindfulness workshop, een veiling en bijzondere maaltijden. Aan deze activiteiten hebben in totaal 187 studenten meegedaan.

Excursies

 • Stichting Kopland                                                         

 • Zen Boot Groningen                             

 • Wadlopen

Film

 • Zinfilm, drie avonden                                                                

Bijzondere maaltijden                                                                                            

 • Vastenmaaltijd 

 • Seidermaaltijd

 • Kerstmaaltijd                                                                                                    

 • Startmaaltijd     

 • Stiltemaaltijd

Workshop

 • Mindfulness

Veiling i.s.m. Amnesty
Tijdens deze avond werd er door de studentengroep van Amnesty International en fractievoorzitter van de Christen Unie Groningen gesproken over vluchtelingen in Groningen. De opbrengst van de veiling ging naar Amnesty International. Het aantal bezoekers was 34.

Inloopavond op dinsdag
Elke dinsdag kan er gegeten worden aan de Kraneweg. Tweewekelijks is er na de maaltijd een inhoudelijk programma. De thema’s worden verzorgd door de studentenpastores. In het afgelopen jaar zijn o.a. de volgende thema’s aan de orde gekomen: De stand van de Ziel, de zin en onzin van relaties, de geheimen van de Mattheus Passion, Scientologie gekte of sekte. Het aantal deelnemers per dinsdagavond varieerde van 5 tot 23 studenten.

Projecten rond de Martinikerk
Twee welkommiddagen voor buitenlandse studenten i.s.m. IFES -130 studenten.

___________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening Stichting Belangenbehartiging GSp, 2018

Hier kunt u de gepubliceerde jaarrekening van de Stichting Belangenbehartiging GSp van het jaar 2018 inzien.